Üye Aidatları

5362 Sayılı Kanunun 61. Maddesi gereğince Oda yıllık aidatları Nisan ve Ekim aylarında iki taksitte ödenir. Yllık aidatlarını Süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

Yıllık Oda Aidatları 1.Sınıf 3.Sınıf
2018 318 203
2017 318 178
2016 318 165
2015 309 123,5
2014 276 110
2013 250 100
2012 228,5 91,5
2011 204 82
2010 186 74,5
2009 170 68
2008 156  
2007 143  
2006 133  
2005 122  
2004 107,5